הודעות

אודות הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה תשי"ט, גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל"ג. למד תורה מפי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ"ל. עוד...

כל השיעורים החדשים של הרב במכון מאיר

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

בא - הספר "משך חכמה" על הפרשה

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, שבט תשע"ה. 27 דקות. לצפות בשיעור.

טקס הענקת עיטור כבוד לרב אורי שרקי מטעם הארגון העולמי של בתי הכנסת והקהילות האורתודוקסיות

ירושלים, שבט תשע"ה. 3 דקות. לצפות בוידאו.

Faire son alyah - message du Rav Cherki au juif de France

Machon Meïr, 28 Tevet 5775, 5 min. Voir le vidéo ou télécharger et écouter.

הטרור בצרפת

להאזין לשיעור. שבט תשע"ה, 15 דקות.

ספר "מורה נבוכים" לרמב"ם על השמות של הקב"ה

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, טבת תשע"ה. 29 דקות. לצפות בשיעור.

Le 10 de Tevet - L'Holocauste, 5775

Machon Meïr, 13 Tevet 5775, 58 min. Voir le vidéo ou télécharger et écouter.

שחיתות ציבורית

להאזין לשיעור. טבת תשע"ה, 7 דקות.

Rav Kook - Orot HaKodech

Leçons en français à kollel Eretz Khemda, Jerusalem, 5773 (vidéos).
L'introduction, 25 min.
L'affrontement des opinions, 24 min.
Globalité, 23 min.
Les secrets de la Torah, 23 min.
Le champ quadruple, 24 min.
Sainteté et nature, 27 min.
La Mort, 27 min.
Nietzsche et le Panthéisme, 24 min.
L'évolution, 29 min.

ויחי - רבי נתן מברסלב על הפרשה

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, טבת תשע"ה. 19 דקות. לצפות בשיעור.

פסח - כולל "ארץ חמדה", תשע"ג

סדרת שיעורים בכולל "ארץ חמדה", ירושלים, תשע"ג.
שיעור 1, 68 דקות (MP3, 16MB).
שיעור 2, 24 דקות (MP3, 6MB).
שיעור 3, 49 דקות (MP3, 12MB).

מה צריך להיות היחס ל"ראש השנה האזרחית"?

להאזין לשיעור. טבת תשע"ה, 7 דקות.

מחלוקת

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תש"ס, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ג' - מחלוקות ונקודות משותפות, אדר א' תשע"ד, 3 דקות, (וידאו).
שיעור ד' - מהר"ל מפראג על מחלוקות בישראל - מתוך הספר "נצח ישראל", טבת תשע"ה, 22 דקות, בה"כ "בית יהודה" (וידאו).

כתם הנפט בערבה - איכות הסביבה, קדושה וטבע

להאזין לשיעור. טבת תשע"ה, 11 דקות.

חנוכה - ספר "פחד יצחק" על חנוכה

שיעורים נפרדים משנים שונות (בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, וידאו):
שיעור א' - על הדלקת נרות חנוכה, כסלו תשע"ד, 22 דקות.
שיעור ב' - על גלות יוון, כסלו תשע"ה, 28 דקות.

חנוכה, מתיוונים ובחירות

להאזין לשיעור. כסלו תשע"ה, 9 דקות.

חנוכה ואומות העולם

ושיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' (עם כתוביות בשפות שונות), כסלו תשע"ד, 1 דק' (וידאו).
שיעור ב', כסלו תשע"ה, 7 דק', 1 דק' ( שתי הקלטות וידאו).

תהילים - מזמור פ"ד, ספר "התניא" על הפסוק "שמש ומגן ה' א-לוהים"

לצפות בשיעור. כסלו תשע"ה, 27 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים.

בחירות תשע"ה

להאזין לשיעור. כסלו תשע"ה, 7 דקות.

וישלח - הראי"ה קוק על מעשה ראובן

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"ג, בית הכנסת "בית יהודה", 20 דקות (MP3, 7MB).
שיעור ב', כסלו תשע"ה, בית הכנסת "בית יהודה", 26 דקות (וידאו).

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)