Trong thời đại hiện nay, bất kỳ bạn sử dụng một công cụ soạn thảo văn bản nào, từ online đến offline, bạn đều biết...