Văn phòng ảo cho thuê là gì?

Liệu bạn có từng nghe nói đến khái niệm về văn phòng ảo hoặc văn phòng ảo cho thuê hay chưa? Nếu bạn chưa từng...