הודעות

אודות הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה תשי"ט, גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל"ג. למד תורה מפי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ"ל. עוד...

כל השיעורים החדשים של הרב במכון מאיר

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

Sept lois de Noe - les tribunaux

Voir les leçons:
Leçons 1 et 2, 4 min. et 34 min.
Leçon 3, Tichrei 5776, 3 min.

על אליזבת ה-2 ומשיח בן דוד

להאזין לשיחה. תשרי תשע"ו, 10 דקות.

Sept lois de Noe - le vol

Voir les vidéos:
Leçon 1, 5771, 3 min.
Leçon 2, 5776, 2 min.

ראש השנה - תקיעה ותרועה

לצפות בשיעור, 1 דק', אלול תשע"ה.

Message de Roch Hachana 5776 aux Enfants de Noé

Voir le video, 1 min., Elul 5775.

ראש השנה - לקראת שנת תשע"ו, תשובה ותיקון העולם

להאזין לשיחה, אלול תשע"ה, 8 דקות.

יום הכיפורים - שעיר לעזאזל

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשרי תשע"א, ראש יהודי, 75 דקות (MP3, 27MB).
שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

סוכות - סוכות והקדושה שבטבע

שיעורים נפרדים:
שיעור א', י"א בתשרי תשע"ה, ישיבת "שבי חברון", 57 דקות (אודיו, MP3, 27MB).
שיעור ב', אלול תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

Sept lois de Noe - le blaspheme

Voir les videos:
Leçon 1, 5771, 4 min.
Leçon 2, Eloul 5775, 2 min.

Liberté d'être

Voir le video, 61 min., Séminaire d'été de la Midréshet 'Hen, Av 5775.

אמונה וכפירה

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיחה ב', אדר תשע"ג, 19 דקות, שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו).
שיחה ג' - מה יכול לשבור אמונה, אלול תשע"ה, 6 דקות, (אודיו).

יהושע - שיעורי הרב מהאתר 929

לצפות בשיעורים:
פרק א' - כיבוש הארץ הוא עיסוק בתורה, אב תשע"ה, 3 דקות.
פרק ג' - ההתקדשות לקראת מעמד חציית הירדן, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ה' - חג הפסח הוא יום העצמאות, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ז' - האידיאולוגיה של עכן, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ט' - חשיבות העמידה בדיבור, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק י"א - קריאה לשלום, אב תשע"ה, 2 דקות.

איך מחלקים את רווחי הגז הטבעי

להאזין לשיחה. אלול תשע"ה, 7 דקות.

גרים וגרות

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיחה ב' - האם גיור המוני של עמים שלמים טוב לעם היהודי?, שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"א, 8 דקות (וידאו).
שיחה ג' - גיור ובתי הדין העצמאיים, אלול תשע"ה, 11 דקות (אודיו).

Sept Lois de Noé: Consommation de chair vivante

Voir le vidéo, 2 min, Eloul 5775.

הלכות תשובה לרמב"ם - סדרת שיעורים שנתית, מ' מאיר

מכון מאיר, סדרות שיעורים שנתיות בחודשי אלול ותשרי. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה .

Hilchot Techouva de Maimonide

Des séries annuelles de conférences (Elul 5768-5775), Machon Meïr. Voir les vidéos.

על השיחה האישית של הרב עם ראש הממשלה

להאזין לשיחה. אלול תשע"ה, 7 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)