כל השיעורים החדשים של הרב במכון מאיר

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

רבי יהודה הלוי והרמב"ם - כולל "ארץ חמדה", סדרת שיעורים תשע"ד

קבצי MP3:
שיעור 1, נבואה ופילוסופיה, דמיון ושכל, 56 דקות,  20MB.
שיעור 2, נבואה ופילוסופיה, דמיון ושכל, 52 דקות, 19MB.
שיעור 3, סגולת ישראל על פי רבי יהודה הלוי, 58 דקות, 21MB.
שיעור 4, סגולת ישראל על פי רמב"ם, 57 דקות, 20MB.
שיעור 5, ארץ ישראל במשנתו של רמב"ם, 56 דקות, 20MB.
שיעור 6, ארץ ישראל במשנתו של רמב"ם, 56 דקות, 20MB.
שיעור 7, תורת הקבלה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 8, תורת הקבלה, 56 דקות, 20MB.
שיעור 9, מלאכים, 54 דקות, 19MB.
שיעור 10, מלאכים, 53 דקות, 19MB.
שיעור 11, מהות הנפש והשארותה, 56 דקות, 20MB.
שיעור 12, השארות הנפש, 55 דקות, 20MB.
שיעור 13, השארות הנפש, 52 דקות, 19MB.
שיעור 14, בריאת העולם, האם העולם קדמון, 46 דקות, 16MB.
שיעור 15, בריאת העולם, 55 דקות, 20MB.
שיעור 16, הלשון העברית, 58 דקות, 21MB.
שיעור 17, הדתות, 48 דקות, 17MB.
שיעור 18, הדתות, 52 דקות, 19MB.
שיעור 19, הדתות, 56 דקות, 20MB.
שיעור 20, טעמי המצוות, 57 דקות, 20MB.
שיעור 21, השירה, 58 דקות, 21MB.

אורות - ישראל ותחייתו, מכון מאיר, מספר שיעורים מתוך סדרת תשס"ד

קבצי MP3:
שיעור 1, ג' בסיון תשס"ד,  פסקה ג', 55 דקות, 20MB.
שיעור 2, י"ז בסיון תשס"ד, פסקה ה', 53  דקות, 19MB.
שיעור 3, י"ב באלול תשס"ד, פסקה י"ב, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, כ"ו באלול תשס"ד, פסקה י"ב, 53 דקות, 19MB.
שיעור 5, ד' בתשרי תשס"ה, פסקה י"ב, 49 דקות, 17MB.
שיעור 6, ב' במרחשון תשס"ה, פסקה י"ג, 52 דקות, 19MB.
שיעור 7, כ"ג במרחשון תשס"ה, פסקה י"ד, 52 דקות, 19MB.
שיעור 8, ח' בכסלו תשס"ה, פסקה י"ד, 39 דקות, 14MB.
שיעור 9, כ"ב בכסלו תשס"ה, פסקה י"ד, 51 דקות, 18MB.
שיעור 10, ז' בטבת תשס"ה, פסקה ט"ו, 51 דקות, 18MB.

ספר אורות לראי"ה קוק - מכון מאיר, סדרות שיעורים

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה:
אורות - ארץ ישראל , סדרות תשס"ו, תשע"ג.
אורות - מלחמה , סדרות תשס"ו - תשס"ז, תשע"ד.
          שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פרק א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).
אורות - ישראל ותחייתו , סדרת תשס"ז - תשס"ח.
אורות - אורות התחיה , סדרת תשס"ח - תש"ע.
אורות - למהלך האידאות בישראל , סדרת תש"ע - תשע"א.
אורות - זרעונים , סדרת תשע"א.
אורות - אורות ישראל , סדרת תשע"א.

פרק חלק של מסכת סנהדרין - מכון מאיר, סדרות שיעורים תשס"ד, תשע"א

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.
מספר שיעורים מתחילת סדרת תשס"ד שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
שיעור 1, דף צ', עמוד ב', 48 דקות, 17MB.
שיעור 2, דף צ"ד, עמוד א', כ"ו בשבט תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 3, דף צ"ד, עמוד א', ג' באדר תשס"ד, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, דף צ"ד, עמוד א', י"ז באדר תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 5, דף צ"ז, עמוד א', י"ג באלול תשס"ד, 56 דקות, 20MB.
שיעור 6, דף צ"ז, עמוד א', כ"ז באלול תשס"ד, 47 דקות, 17MB.
שיעור 7, דף צ"ז, עמוד א', תורה ומדע, ה' בתשרי תשס"ה, 49 דקות, 14MB.
שיעור 8, דף צ"ז, עמוד א', ג' במרחשון תשס"ה, 55 דקות, 19MB.
שיעור 9, דף צ"ז, עמוד ב', כ"ד במרחשון תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 10, דף צ"ז, עמוד ב', ט' בכסלו תשס"ה, 51 דקות, 18MB.
שיעור 11, דף צ"ח, עמוד א', ט"ז בכסלו תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 12, דף צ"ח, עמוד א', ח' בטבת תשס"ה, 50 דקות, 18MB.
שיעור 13, דף צ"ח, עמוד א', ט"ו בטבת תשס"ה, 54 דקות, 19MB.

ההיבטים הנסתרים של תורת בני נח

תמוז תשע"ד. 62 דקות. לצפות בשיעור.

המזרח הרחוק

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', א' בכסלו תשס"ז, 67 דקות, (MP3, 11MB).
שיעור ג', תשס"ט, 89 דקות, מרכז מחניים (MP3, 32MB).
שיעור ד', א' באדר תשע"ג, 53 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ה', תמוז תשע"ד, 56 דקות (וידאו).

?Les guerres d'Israël dans la Torah

Machon Meïr, 26 Tamouz 5774, 36 min. Voir le vidéo ou télécharger et écouter.

חוק המוות - רצח או רחמנות?

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ד, 13 דקות. לצפות בשיחה.

מסעי - רבי יעקב-יוסף מפולנאה על שמות המסעות על, פי החסידות

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תמוז תשע"ד. 21 דקות. לצפות בשיעור.

ספר המדע לרמב"ם, הלכות יסודי התורה והלכות דעות - מכון מאיר, תשס"ה

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.
מספר שיעורים מתחילת הסדרה שלא מופיעים בערוץ מאיר:
שיעור 1, ההקדמה ללימוד ספר המדע, ו' במרחשון תשס"ה, 61 דקות, (MP3, 22MB).
שיעור 2, פרק א', הלכה א', י"ז במרחשון תשס"ה 56 דקות (MP3, 20MB).
שיעור 3, פרק א', הלכה ה', כ"ד במרחשון תשס"ה, 61 דקות (MP3, 22MB).
שיעור 4, פרק ד', הלכה ה', ט"ו בטבת תשס"ה, 54 דקות (MP3, 20MB).

שבע מצוות בני נח - הערות הלכתיות

תמוז תשע"ד. 65 דקות. לצפות בשיעור.

הראי"ה קוק על מלחמה - מתוך ספר "אורות"

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תמוז תשע"ד. 23 דקות. לצפות בשיעור.

מידות ראיה - מתוך הספר "מוסר אביך" לראי"ה קוק, מכון מאיר, סדרת שיעורים תשע"ד

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

Le 17 Tamouz - message de réconfort de la destruction

5774, 7 min. Voir le vidéo.

פונדקאות

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"ד, 11 דקות. לצפות בשיחה.

יום ירושלים - ירושלים כמראת מצב האחדות של האומה בפרט והעולם בכלל

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 78 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', מכון מאיר, כ"ג באדר תשע"ג (אודיו ווידאו):
חלק 1, 28 דקות.
חלק 2, 28 דקות.

יום הכיפורים - עבודת כהן גדול בבית המקדש ביום הכיפורים

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 65 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).
שיעור ב', 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

תזריע - צרעת

להוריד את השיעור להאזנה, 54 דקות (MP3, 19MB, הועבר מקלטת).

הראי"ה קוק על הסבלנות והקנאות בעולם הדעות, מתוך ספר אורות

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תמוז תשע"ד. 28 דקות. לצפות בשיעור.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)