הודעות

אודות הרב אורי עמוס שרקי

יליד אלג'יריה תשי"ט, גדל בצרפת ועלה ארצה בשנת תשל"ג. למד תורה מפי מו"ר הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל ותלמידיו, מפי הרב יהודה ליאון אשכנזי (מניטו) זצ"ל ומפי הרב שלמה בנימין אשלג זצ"ל. עוד...

כל השיעורים החדשים של הרב במכון מאיר

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

אמונה וכפירה

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיחה ב', אדר תשע"ג, 19 דקות, שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר (וידאו).
שיחה ג' - מה יכול לשבור אמונה, אלול תשע"ה, 6 דקות, (אודיו).

יהושע - שיעורי הרב מהאתר 929

לצפות בשיעורים:
פרק א' - כיבוש הארץ הוא עיסוק בתורה, אב תשע"ה, 3 דקות.
פרק ג' - ההתקדשות לקראת מעמד חציית הירדן, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ה' - חג הפסח הוא יום העצמאות, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ז' - האידיאולוגיה של עכן, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק ט' - חשיבות העמידה בדיבור, אב תשע"ה, 2 דקות.
פרק י"א - קריאה לשלום, אב תשע"ה, 2 דקות.

איך מחלקים את רווחי הגז הטבעי

להאזין לשיחה. אלול תשע"ה, 7 דקות.

גרים וגרות

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', 58 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).
שיחה ב' - האם גיור המוני של עמים שלמים טוב לעם היהודי?, שיחה עם פרופ' קרלו שטרנגר. תמוז תשע"א, 8 דקות (וידאו).
שיחה ג' - גיור ובתי הדין העצמאיים, אלול תשע"ה, 11 דקות (אודיו).

Sept Lois de Noé: Consommation de chair vivante

Voir le vidéo, 2 min, Eloul 5775.

הלכות תשובה לרמב"ם - סדרת שיעורים שנתית, מ' מאיר

מכון מאיר, סדרות שיעורים שנתיות בחודשי אלול ותשרי. לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה .

Hilchot Techouva de Maimonide

Des séries annuelles de conférences (Elul 5768-5775), Machon Meïr. Voir les vidéos.

על השיחה האישית של הרב עם ראש הממשלה

להאזין לשיחה. אלול תשע"ה, 7 דקות.

Sept lois de Noe - la débauche

Voir les vidéos:
Leçon 1, 3 min.
Leçon 2, Eloul 5775, 3 min.

תורת בני נח

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - תורה לאומות העולם, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ב', 66 דקות (MP3, 24MB).
שיעור ג', כסלו תש"ע, 69 דקות, חיפה. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (17MB, MP3).
שיעור ד' - דת בני נח, הושענא רבה תשס"ה, 122 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 43MB).
שיעור ה', מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, כ"א בטבת תשע"א, 53 דקות.
חלק 2, כ"ח בטבת תשע"א, 55 דקות.
שיעור ו', אב תשע"א:
חלק 1, 61 דקות (MP3, 22MB).
חלק 2, 68 דקות (MP3, 25MB).
שיעור ז' - אור לגוים, תשע"ג, 87 דקות, הרצאה לפני רבני גרמניה (MP3, 31MB).
שיעור ח'. אדר תשע"ג, 52 דקות, בית המדרש בבורסת היהלומים, תל אביב (MP3, 19MB).
שיעור ט', סיון תשע"ד (וידאו):
חלק 1 (4 דקות).
חלק 2 (7 דקות).
שיעור י' - ההיבטים הנסתרים של תורת בני נח, תמוז תשע"ד. 62 דקות. (וידאו).
שיעור י"א - תורת בני נח, בקשת עזרה למרכז העולמי לבני נח, אלול תשע"ד, 4 דקות (וידאו).
שיעור י"ב - עם ישראל ואומות העולם על פי תורת הראי"ה קוק, אלול תשע"ה, 28 דקות (וידאו).

הראי"ה והרצי"ה קוק על ארץ ישראל - שיעורים נפרדים

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מודעה של הרצי"ה קוק בעניין בעלותינו על ארץ ישראל, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 45 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - הראי"ה קוק על "וכיפר אדמתו עמו, ה' באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דק', וידאו. אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ג', א' באלול תשע"ה, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).

מלחמה

שיעורים נפרדים מזמנים שונים:
שיעור א' - מלחמה ושלום, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב' - מלחמות ה', תשס"א, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ג', תשס"ט, 90 דקות, מרכז מחניים (MP3, 33MB).
שיעור ד', כ"ב בטבת תשס"ט, 60 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ה' - מדוע יש מלחמות בעולם אם אף אחד לא מעוניין בהן?, כ"ט בתמוז תשע"ד, 48 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
שיעור ו' - מלחמה ומוסר, ניסן תשע"ה, 7 דקות, (אודיו).
שיעור ז' - דברי הרב בטקס סיום מחזור של מכין קרית משה, אב תשע"ה, 3 דקות (וידאו).

ספר "אורות" לראי"ה קוק - טכניון, סדרת תשס"ג - תשס"ו

להוריד את השיעורים להאזנה.

דרך ארץ קדמה לתורה

להוריד את השיעור להאזנה. 54 דקות (MP3, 14MB). הועבר מקלטת.

תהילים - מזמורים א'-ב'

להוריד את השיעור להאזנה. 51 דקות (MP3, 15MB). הועבר מקלטת.

Sept lois de Noe - l'idolatrie

Voir les leçons:
Leçon 1, 5 min.
Leçon 2, 4 min.

Sept lois de Noe - l'homicide

Voir les leçons:
Leçon 1, 5 min.
Leçon 2, 3 min.

חינוך בחופש הגדול

להאזין לשיחה. אב תשע"ה, 4 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)