“Một bước lấy VISA Anh, Mỹ với chính sách Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ”, Phó giám đốc Bùi Ngọc Phương Hiếu

“Làm sao để được định cư tại Anh, Mỹ trong giai đoạn hiện nay?” là câu hỏi mà nhiều bạn đọc quan tâm và đặt vấn đề với chúng tôi. Để giải tỏa băn khoăn của các bạn, chúng tôi đặt vấn đề với ông Bùi Ngọc Phương Hiếu, Phó Giám đốc Creative Consulting &… Continue reading “Một bước lấy VISA Anh, Mỹ với chính sách Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ”, Phó giám đốc Bùi Ngọc Phương Hiếu

Published
Categorized as Tư vấn