Thành lập doanh nghiệp: Mô hình công ty nào phù hợp với ý tưởng kinh doanh của bạn?

Để hiện thực hoá ý tưởng kinh doanh, trước là làm giàu cho bản thân, sau nữa là cống hiến cho xã hội, bạn quyết định đi đến quyết định thành lập doanh nghiệp. Nhưng bạn vẫn còn băn khoăn lựa chọn loại hình doanh nghiệp sao cho phù hợp cho mục đích kinh doanh của mình.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ điểm qua một vài loại hình doanh nghiệp, ưu và nhược điểm của chúng, để giúp bạn có cơ sở lựa chọn loại hình công ty phù hợp.

Các loại hình doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp 2020

Theo Luật doanh nghiệp 2020, các loại hình doanh nghiệp sau đây được nhà nước công nhận:

1. Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ dựa trên đóng góp của từ 3 thành viên trở lên. Các thành viên có sở hữu vốn được gọilà cổ đông.

Các cổ đông khi góp vốn vào công ty phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi số vốn mà mình đã góp vào.

Tính tối ưu của loại hình công ty cổ phần chính là nằm ở cơ cấu linh hoạt về vốn, doanh nghiệp có thể huy động vốn với số lượng thành viên không giới hạn.

Và nhược điểm lớn nhất của loại hình công ty cổ phần chính là việc không giới hạn số thành viên sẽ làm công tác quản lý khó khăn hơn. Đồng thời với việc có nhiều thành viên sẽ dẫn đến ý kiến không đồng nhất, dễ nảy sinh các bất đồng.

2. Công ty hợp danh

Đây là loại hình doanh nghiệp mà trong đó có ít nhất 2 thành viên chịu trách nhiệm vô hạn về các khoản nợ của công ty. Đặc biệt, ngoài 2 thành viên hợp danh, loại hình công ty hợp danh còn chấp nhận các thành viên khác góp vốn vào doanh nghiệp với trách nhiệm hữu hạn.

Ưu điểm của công ty hợp danh là số lượng thành viên góp vốn của công ty ít, cho nên việc quản lý điều hành loại hình doanh nghiệp này dễ dàng, ít phát sinh các vấn đề bất đồng.

Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này là thành viên phải chịu trách nhiệm bằng tất cả tài sản của mình khi doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, mắc nợ.

3. Hình thức công ty TNHH 2 thành viên

Công ty TNHH 2 thành viên là mô hình công ty, trong đó có ít nhất 2 thành viên và nhiều nhất 50 thành viên.

Các thành viên góp vốn và chịu trách nhiệm hữu hạn trong số vốn mà mình đã đóng góp vào doanh nghiệp.

Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp TNHH 2 thành viên là có thể kiểm soát việc phá sinh thành viên mới. Vì theo quy đinh, các thành viên muốn chuyển nhượng cổ phần phải ưu tiên bán cho các thành viên cũ.

Nhược điểm lớn của loại hình này chính là doanh nghiệp không được quyền phát hành cổ phần, nếu muốn huy động vốn thì phải huy động từ các thành viên.

4. Loại hình Công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH một thành viên là mô hình doanh nghiệp do một thành viên là cá nhân hay tổ chức làm chủ sở hữu. Và cá nhân đó chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi vốn điều lệ của doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp chỉ do một cá nhân làm chủ, một cá nhân chịu trách nhiệm về tài sản và các mặt phát sinh của công ty trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân là tính gọn nhẹ, dễ quản lý. Tài sản của chủ sở hữu doanh nghiệp không phải chuyển quyền sở hữu cho doanh nghiệp.

Nhược điểm của loại hình doanh nghiệp này là không được phát hành bất kỳ loại cổ phiếu nào và không có tư cách pháp nhân.